Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás na webové stránce ice-casino.cz. V této sekci vám poskytneme informace o tom, jakým způsobem sbíráme a používáme vaše osobní údaje, a jak je chráníme. Prosím, pečlivě si přečtěte následující zásady ochrany osobních údajů, protože vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s našimi podmínkami a praktikami, které jsou v této záležitosti uvedeny.

Pro lepší srozumitelnost jsme shrnuli naši politiku ochrany osobních údajů do několika klíčových bodů:

Sběr osobních údajů

Pro splnění vašich požadavků a poskytování našich služeb můžeme požadovat určité osobní údaje. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, číslo telefonu a další relevantní informace. Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro řádné poskytování našich služeb a nebudou použity pro jakékoli jiné účely.

Seznam osobních údajů, které sbíráme, jakož i účely jejich použití, jsou níže uvedeny:

  • Jméno: Sbíráme vaše jméno, abychom vás mohli oslovovat přímo a poskytovat personalizovanou komunikaci.
  • E-mailová adresa: Sbíráme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli posílat aktuality, nabídky a informace týkající se našich služeb.
  • Číslo telefonu: Sbíráme vaše telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat v případě potřeby ohledně našich služeb.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v nezávislém a bezpečném úložišti a jsou pouze dostupné oprávněným zaměstnancům společnosti.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Procesem zpřístupňování vašich osobních údajů třetím stranám není v rámci naší politiky. Vaše údaje jsou důvěrné a nebudou sdíleny s žádnými dalšími subjekty, pokud k tomu nemáme vaše výslovné povolení nebo pokud tak vyžaduje zákon.

Používáme vaše osobní údaje výhradně pro naše vlastní účely a k poskytování našich služeb. Jsme odpovědní, aby vaše data zůstala v bezpečí a dobře chráněna.

Ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou šifrovány a uchovávány v bezpečném úložišti, aby byla minimalizována možnost neoprávněného přístupu, zneužití nebo ztráty dat.

  • Vaše soukromí je naší prioritou: Vaše osobní údaje jsou důvěrné a není umožněn přístup nepovolaným osobám.
  • Systémová bezpečnost: Využíváme moderní technologie a systémy k zabezpečení vašich osobních údajů.
  • Používání souborů cookie: Soubory cookie mohou být využívány pro personalizaci obsahu naší webové stránky a zlepšení uživatelského zážitku.