Podmínky použití

Prosím, pečlivě si přečtěte následující podmínky použití webové stránky ice-casino.cz (dále jen 'webová stránka'). Používáním této webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a pravidly. Pokud s nimi nesouhlasíte, není vám umožněno používat tuto webovou stránku.

Omezení odpovědnosti

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že vlastník webové stránky neodpovídá za žádnou ztrátu nebo škodu, která vznikla v důsledku vašeho používání této webové stránky. Přístup k webové stránce a jejímu obsahu je na vlastní nebezpečí.

Přestože se vlastník webové stránky snaží udržovat informace na této webové stránce aktuální a správné, nenese žádnou odpovědnost za jejich přesnost, úplnost nebo spolehlivost. Vlastník webové stránky si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit obsah webové stránky.

Ochrana osobních údajů

Vlastník webové stránky dbá na ochranu vašich osobních údajů a dodržuje platnou legislativu související s ochranou osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty třetím stranám, s výjimkou situací, kdy je to vyžadováno zákonem.

  • Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely, které jste při poskytnutí údajů uvedli.
  • Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění daného účelu nebo do vašeho odvolání souhlasu.
  • Vlastník webové stránky přijímá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany vašich osobních údajů.

Odkazy na externí webové stránky

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou pod kontrolou vlastníka této webové stránky. Vlastník webové stránky nenese odpovědnost za obsah nebo praktiky těchto externích webových stránek. Používání těchto externích webových stránek se řídí podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek.